ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ «ΗΛΕΙΑΣ ΚΗΠΟΣ»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κηπευτικών πιστοποιημένων για καλλιέργεια ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας «Ηλείας Κήπος» ιδρύθηκε το 2011, αποτελείται από καλλιεργητές που παράγουν οπωροκηπευτικά και το καταστατικό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των Ν.2810/2000, Ν.3147/2003 Ν.4015/2011 και Ν.4384/2016.

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο συνεταιρισμός μας

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Στις εγκαταστάσεις μας γίνεται η διαλογή – τυποποίηση – συσκευασία των προϊόντων μας, τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε στην αγορά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ηλείας Κήπος διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων, αρδευτικών και πλαστικών.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η απαραίτητη στήριξη στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχεται με την εκπόνηση και υποβολή φακέλων για τα προγράμματα Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ

Σωστή ενημέρωση και η καθοδήγηση των δικαιούχων, για την ορθή σύνταξη της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ενημερωθείτε για τα προϊόντα που μπορείτε να βρείτε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κηπευτικών Ηλείας Κήπος, τις ποικιλίες και την περίοδο συγκομιδής.

ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δείτε αναλυτικά τις ημερήσιες και ετήσιες τιμές
των αγροτικών προϊόντων του συνεταιρισμού μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Οι απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και η ανάγκη για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων που παράγουν τα μέλη του, οδήγησαν τον Α.Σ. Ηλείας Κήπος στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις εθνικών και διεθνών προτύπων και στην πιστοποίηση σύμφωνα με αυτά.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ