ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ «ΗΛΕΙΑΣ ΚΗΠΟΣ»

Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο. Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο.

Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο. Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο.

SERVICES

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο συνεταιρισμός μας

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Άπειρα σφαλμάτων επενδυτής για μη, από οι χάος επεξεργασία, τα ανά τέτοιο αφήσεις ανακλύψεις.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Άπειρα σφαλμάτων επενδυτής για μη, από οι χάος επεξεργασία, τα ανά τέτοιο αφήσεις ανακλύψεις.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Άπειρα σφαλμάτων επενδυτής για μη, από οι χάος επεξεργασία, τα ανά τέτοιο αφήσεις ανακλύψεις.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Άπειρα σφαλμάτων επενδυτής για μη, από οι χάος επεξεργασία, τα ανά τέτοιο αφήσεις ανακλύψεις.

PRODUCTS

Ενημερωθείτε για τα προϊόντα που μπορείτε να βρείτε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κηπευτικών Ηλείας Κήπος, τις ποικιλίες και την περίοδο συγκομιδής.

ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δείτε αναλυτικά τις ημερήσιες και ετήσιες τιμές
των αγροτικών προϊόντων του συνεταιρισμού μας.

ASSOCIATION CERTIFICATIONS

Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο. Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο.

Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο. Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο.

OUR NEWS

ASSOCIATION’S NEWS

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κηπευτικών πιστοποιημένων για καλλιέργεια ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογι...