ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κηπευτικών πιστοποιημένων για καλλιέργεια ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας «Ηλείας Κήπος» ιδρύθηκε το 2011, αποτελείται από καλλιεργητές που παράγουν οπωροκηπευτικα και το καταστατικό του είναι σύμφωνο με τις…

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Από τις 18 Αύγουστου του 2015 με την 220655/13065 απόφαση της Πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της Δ.Α.Ο.Κ. Ηλείας, ο Α.Σ. Κηπευτικών «Ηλείας Κήπος» αναγνωρίστηκε ως οργάνωση παραγωγών βιομηχανικής τομάτας.

Στις 20 Ιουνίου του 2018 με την 190947/15501 απόφαση της Πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της Δ.Α.Ο.Κ. Ηλείας, ο Α.Σ. Κηπευτικών «Ηλείας Κήπος» τροποποίησε την αναγνώρισή του ως οργάνωση παραγωγών για τα προϊόντα τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο και μαρούλι.

Η περιφέρεια δράσης του είναι η περιοχή που ορίζεται γεωγραφικά από τα διοικητικά όρια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όμορων περιφερειών όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του (Άρθρο 2 του καταστατικού του Συνεταιρισμού). Σήμερα, υπάρχουν εγγεγραμμένα στο μητρώο του τριάντα εννέα (39) μέλη-παραγωγοί. Οι δραστηριότητες του αφορούν στο να

  • εξασφαλιστεί ο προγραμματισμός της παραγωγής και η προσαρμογή της στη ζήτηση
  • βελτιώνει και να διατηρεί την ποιότητα του προϊόντος
  • βελτιώνει την εμπορία του προϊόντος
  • προωθεί καλλιεργητικές μεθόδους, τεχνικές παραγωγής και δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον
  • προσπάθειες μείωσης του κόστους παραγωγών
  • διεκπεραίωση χορήγησης κοινοτικών επιδοτήσεων

Το 2018 ο συνεταιρισμός προχώρησε στη δημιουργία χώρου συγκέντρωσης – διαλογής – τυποποίησης και συσκευασίας με σκοπό την καλύτερη διάθεση των προϊόντων των μελών του στο